Här kommer material att sättas in från tidigare års kyrkhelger. Titta in med jämna mellanrum! Besök också gärna Spotify och YouTube kanalerna!

Bibelstudier och predikningar

Kvällsmöte 1 år 2008 - Peter Kankkonen, Leif Nummela, KUs Gospelkör

Bibelstudium Kyrkhelg 2008 S-O Fernström

Bibelstudier

Inledningsmöte - Nåd, sanning och makt; Peter Kankkonen, Janis Vanags, Leif Nummela, Evangelicum

Ungdomsmässa 2011 - Du nämner mitt namn - Johannes Imberg, Albert Häggblom

Nord 2011 Bibelstudium; Stig-Olof Fernström: Rena mig, helga mig

Nord 2011 Festkväll - Jesus, det eneste; Espen Ottosen, Johan Candelin, Christian Ahlskog, Laudate Eum, Mats Sjölind & lovsångsteamet

Nord 2011 ungdomsmässa - Du nämner mitt namn

Nord 2011 Bibelstudium; Bengt Djupsjöbacka: I din härlighet in...

Nord 2011 söndagens festmässa - Henrik Perret, Peter Kankkonen/Jan Nygård, Paletten, KUs blåsorkester

Seminarier

Nord 2011 seminarium 01; Gunnar Weckström: Fräls mig från farorna - om alternativa vårdmetoder

Nord 2011 seminarium 04; Leif Erikson: F. G. Hedberg - En splittrande eller enande väckelseledare?

Nord 2011 seminarium 05; Johan Eklöf: Kristen science fiction? Javisst! - C S Lewis trilogi

Nord 2011 seminarium 06; Henrik Perret, Leif Nummela: Folkkyrkans utmaningar och vägen framåt

Nord 2011 seminarium 07; Kurt Hellstrand: Bibelns modell för äktenskapet

Nord 2011 seminarium 08; Johannes Imberg: Face to face - ungdomsseminarium

Nord 2011 seminarium 09; Jan Nygård: Lös mig ur snarorna - om kristen själavård

Nord 2011 seminarium 11; Jouko Talonen: "Gör bättring och tro evangelium" (tolkat från finska)

Nord 2011 seminarium 13; Jockum Krokfors: Rådlös vid havets och vågornas dån? - inför Jesu ankomst

Nord 2011 seminarium 14; Leon Jansson: Att växa i manlighet - om att vara den man Gud skapat dig till

Nord 2011 seminarium 16; Marianne & Jan-Erik Sandström: Här är jag sänd mig - Om mission

 

Bibelstudier

Jag trodde jag tjänade Gud, Micael och Solveig Tulin

Seminarier

Alternativa behandlingsformer ur ett kristet perspektiv