Kyrkhelg Nord 2021

Tillsammans med Kristus

Kl. 19.00 Inledningsmöte från Larsmo Gemenskapens grund. Timo Saitajoki (1 Joh. 1:1₋4), Jukka Nor­van­to (Ef. 1:3₋14) och Nina Åström. Barnprogram med BarnOas i Larsmo. Lokalt barnprogram i Karleby och Vasa.

Kvällste serveras i Larsmo och i Karleby.

Kl. 21.30 Ungdomsmässa från Larsmo. Anna och Magnus Dahlbacka. Max-Olav Lassila.

Kl. 13.00 Bibelstudium från EC i Vasa Gränslös gemenskap (Ef. 4:1₋16). Nor­vanto. Barnprogram med BarnOas på EC. Lokalt barnprogram i Karleby och Larsmo.

Kaffeservering i Vasa, Larsmo och Karleby.

Kl. 14.30 Seminarium från EC i Vasa Lär dem att hålla allt! Vad menas med det? Albert Häggblom och Leif Nummela, Dana Fager­holm moderator

Kl. 16.00 Seminarier i Karleby (på plats):

  1. Yttrandefrihet i dagens samhälle Päivi Rä­sä­nen (strömmas direkt och spelas in) 
  2. När fasaden rämnar Sven Nyman (spelas in och sänds senare)

Lokala barnprogram i Karleby, Larsmo och Vasa.

Middag serveras i Larsmo och Vasa. Anmälan till middagen i Vasa görs senast 13.9 till tfn 010 327 1613. Maten kostar 15€/pers.

Kl. 19.00 Festkväll från Karleby. Välkommen hem! Leif Num­me­la (Luk. 15:11₋32), Johan Candelin, Kristof­fer Streng och Church Hill Boys, Victo­ria och Viktor Asp­lund. Barnprogram med BarnOas i Karleby. Lokalt barnprogram i Larsmo och på EC.

Kvällste serveras i Karleby och Larsmo.
 

Kl. 21.30 Ungdomsmöte från Karleby. Trons fyra ben (Apg. 2:42) Torsten Sandell. 

Kl. 10.00 Seminarium från Karleby Väckelse i muslimvärlden. Varför? Sandell.

Kaffeservering i Larsmo och Karleby.
 

Kl. 12.00 Festmässa från Karleby Jesus ger liv Norvanto. Separata gudstjänster i Larsmo kyrka och i Roparnäs kyrka i Vasa.

Lär dem att hålla allt! Vad menas med det?  (Albert Häggblom och Leif Nummela, Dana Fager­holm moderator) 18.9 kl. 14.30, Vasa
Vi blir frälsta av nåd allena, inte genom att hålla Guds bud och befallningar. Men vi är ändå kallade att följa allt det som Bibeln lär. Hur går detta ihop och hur vet vi vilka befallningar i Bibeln som gäller oss idag? Kom med: fråga och finn svar!

Yttrandefrihet i dagens samhälle (Päivi Räsänen) 18.9 kl. 16.00, Karleby
Yttrandefriheten hör till grundbultarna i vår lagstiftning. Men är den hotad idag? Får man exempelvis längre uttrycka sin tro offentligt och citera Bibeln utan att bli anklagad för hets mot folkgrupp? Vilket ansvar har vi som kristna när vi använder oss av vår yttrandefrihet? Hur skall vi t.ex. samtidigt hantera balansgången mellan sanning och kärlek? Sådana frågor kommer Päivi Räsänen att behandla i sitt seminarium.

När fasaden rämnar (Sven Nyman) 18.9 kl. 16.00, Karleby
Om ”fasaden” rämnar abrupt eller långsamt vittrar sönder, kan vi möta skamupplevelser. Djupt i vårt väsen lever skammen ett fördolt och ofta saboterande liv med många uttrycksfor­mer. Den kan även bidra till utvecklingen av psykiatriska besvär. Med avstamp i hjärnan, psy­ko­login och Bibeln lyfts i seminariet fram några tankar kring temat skam.

Väckelse i muslimvärlden. Varför? (Tor­s­ten Sandell) 19.9 kl. 10.00, Karleby
En otrolig förändring pågår i muslimska länder världen över, men denna är ännu inte mycket känd i massmedia eller erkänd av regimer. Islam håller på att urholkas, samtidigt som kristendomen vinner terräng i länder där man kanske minst kan vänta det. Vilka orsaker kan man finna bakom förändringarna och vad kan de leda till?

Helgens inspelade program