Kyrkhelg Nord 2022

Jesus till alla

17.30-18.30 Lätt middag
19.00 Kvällsmöte: En för alla
Erik J. Andersson, Peter Kankkonen, EvangeliVox
21.00 Kvällste
22.00 Ungdomsmässa: Gud har först älskat oss …
Samuel Erikson, Peter Silfverberg, lovsångsgrupp

9.15 Morgonmöte: I Hans kraft
Erik J. Andersson, Juliana och Johan Sten
10.45 Seminariepass 1
12.15-13.15 Lunch
13.30 Bibelstudium: Från Karleby till Kapstaden
Att vara Jesu vittnen
Håkan Granberg
14.30-15.30 Kaffe
15.30 Seminariepass 2
17.00-18.30 Middag
18.00 Förbön i förrättningskapellet
19.00 Festkväll: Vem ska jag sända?
Erik J. Andersson, Alf Wallin, Karleby svenska
församlings barnkör, Mats Sjölinds lovsångsteam
och Machol l’Adonai
21.00 Kvällste
22.00 Ungdomsmöte: … därför älskar vi!
Toni Heikkilä, lovsångsgrupp


 

10.00 Bibelstudium:
Från alla folk – när uppdraget är utfört
Erik J. Andersson
Kaffe efter samlingen
12.00 Festmässa: Tacksamhet
Johan Eklöf, Per Stenberg, Karleby gosskör,
KU:s blåsorkester och Paletten
13.30 Lunch

Kl. 10.45

1. Förlåtelse i praktiken
Annett Häggblom (klassrum i Västra parkens skola)

Förlåtelse är ofta en process som sker på djupet, men vi kan – och behöver – ta steg och öppna upp för denna process. Välkommen med på vägen!

2. Förstår vi eller förstör vi? Om kulturskillnader i missionsarbetet
Anna och Magnus Dahlbacka (Backstage)

Hur förkunnar man evangelium i en kultur där man tänker helt annorlunda än vad man själv som missionär gör? Hur undviker man att göra bort sig och därmed oavsiktligt framställa sin tro i dålig dager, av den anledningen att man inte begriper sig på de kulturella koderna? Till att börja med måste vi förstå de människor vi arbetar bland. Paret Dahlbacka tror att det är möjligt att göra det, och kommer att tala om det i detta seminarium.

3. Vi ber tillsammans. Förbön för Finland, Israel och världen
Marianne och Jan-Erik Sandström (Avara)

4. Pröva på! Om korttidsmission

Bo-Erik Ek, Bengt Svenfors, Christian Nygård, Markus Paananen, Alicia Grankulla, moderator Karl Granberg (Folkmissionen)

Seminariet hålls i form av en paneldiskussion där deltagarna ombeds dela med sig av sina erfarenheter av korttidsmission. Vi ser fram emot att höra om deras både lärorika och inspirerande erfarenheter. Kom med, vare sig du själv har erfarenhet av mission, funderar på att åka ut, eller om det här är en ny tanke för dig!

5. MKV-specialseminarium

Johan Candelin och Olle Rosenqvist (matsalen i Västra parkens skola)

Martyrkyrkans vänner inbjuder till ett specialseminarium för att lyssna till vittnesbörd av en syster från Iran, om väckelsen på Himalaya (Olle Rosenqvist), om väckelsen på Kuba (Johan Candelin) samt för att lyssna till kubansk musik framförd av en sånggrupp från Karleby, som en inspiration från väckelsen på Kuba.

6. Evangelisation bland invandrare. Praktiska erfarenheter

Johan Eklöf (klassrum i Västra parkens skola)

I seminariet presenteras invandrararbete utifrån erfarenheter i Kristinestad där man har en flyktingcentral. Bland annat behandlas följande ämnen: Att vara en vänfamilj, glädjeämnen och utmaningar. Ordnande av andliga möten och bibelstudier för muslimer. Själavård av traffickingoffer. Praktisk och andlig hjälp åt ukrainska flyktingar. Seminariedeltagarnas egna erfarenheter är också välkomna.

7. Ut på hjul med Jesus. Gospel Riders delar sina erfarenheter

Jens Sjölind, Gospel Riders band m.fl . (kyrkan)

I seminariet berättas genom ord, sång och musik på vilket sätt vi kan sprida det goda budskapet om Jesus

8. Utrustad för samtiden. Vittna om tron i vardagen

Susanna Östman och Jakob Nybäck
(auditoriet i Västra parkens skola)

Missionsbefallningen gäller alla kristna – också oss som inte fått kallelsen att åka till andra sidan jorden. Hur är det med dig och mig, lever vi i kallelsen eller förblir vi sittande? Hur kan vi förmedla frid, frihet, hopp och glädje mitt i en oviss tid full av oro och ångest? Vågar vi ta på oss beredvillighetens skor och ärligt och uppriktigt be om Guds ledning för att nå ut med glädjebudskapet till våra medmänniskor i en tid som denna? I seminariet diskuteras utmaningar kring och förslag på hur vi kan vara utrustade för samtiden och vittna om tron i vardagen.

Kl. 15.30

9. Jesus till familjen
Jan-Gustav Björk (Avara)

I seminariet ”Jesus till familjen” kommer att lyftas fram praktiska verktyg pappor (och mammor) använder för att få vardagen att fungera med Jesus som en naturlig del i hemmet.

10. Frihet för de fångna. Om fängelsemission

Nina Åström (kyrkan)

Seminariet handlar om Karlebybon Nina som började jobba i ”osannolika” miljöer. Hur kan man förmedla evangeliet i sådana sammanhang?

11. Kuolemisen taito/Konsten att dö. Att förbereda sig inför döden

Jouko M. V. Heikkinen
(på finska med svensk tolkning, Folkmissionen)

Jouko M. Heikkinen har skrivit boken “Sinä, Herra, pelastat minut syvistä vesistä”(Perussanoma) som är en guide för en döende och för dem som följer henne/honom. I sitt seminarium kommer Jouko att följa bokens disposition.

12. Förlåtelse – vad säger psykologisk forskning?

Victoria Grönlund (auditoriet i Västra parkens skola)

Förlåtelse är en grundbult i kristen tro, men visste du att även psykologisk forskning bekräftar dess positiva kraft? Under seminariet får du höra om förlåtelseforskning som visar på positiva samband mellan förlåtelse och hälsa, både mental och fysisk.

13. När min tro ifrågasätts: vad svara?

Tobias Wallin (klassrum i Västra parkens skola)

Detta är ett praktiskt seminarium där man i mindre grupper bemöter invändningar mot den kristna tron.

14. Att vara sändare. Hur stöda våra missionärer?

Brita Jern (klassrum i Västra parkens skola)

Hur skall vi var och en eller som grupp på bästa sätt stöda dem som vi sänt ut som missionärer? Vad behöver vi tänka på i våra böner och hur kan vi stöda dem rent praktiskt? Vad har de för behov och hur kan vi möta dem? Detta tas upp under seminariet om ”Att vara sändare”.

15. #Reshare – hur kan Gud använda mig?

En talkshow av ungdomar för ungdomar (Backstage)

I kapitel 28 i Matteusevangeliet ger Jesus oss missionsbefallningen. Vi får där uppgiften att sprida evangeliet till alla folk. Men hur skall det gå till och hur kan Gud använda mig? Häng med på denna talkshow där vi funderar över just dessa saker!

16. Levande församling

Cay-Håkan Englund, Benjamin Sandell och Jan Nygård
(matsalen i Västra parkens skola)

Benjamin Sandell och Cay-Håkan Englund dryftar tillsammans med Jan Nygård om vad kyrkan är och hur man ser på folkkyrkans framtid i vårt land. Även kritiska kommentarer till folkkyrkans utveckling under senare år ges och man funderar över hur man kunde komma vidare. En viktig synpunkt är att en levande församling är en gudstjänstfirande församling.

Fredag
18.45-21.00 Jesus kom till jorden (Mikaelsalens dagklubb)

Lördag
9-10.30/10.30-12 Jesus kommer till dej och mej
(Mikaelsalens dagklubb. Fr.o.m. 10.30 också i fi nska
dagklubben)
13.15-14.30 Jesus kommer till de ensamma
15.15-17.00 Jesus kommer till de sjuka
18.45-21.00 Jesus kommer till hela världen

Söndag
9.45-11.15 Hemma hos Gud (Mikaelsalens dagklubb)
12.00 Barnen deltar med sina familjer i festmässan och
går med i ingångsprocessionen

Fredag
18.45-21 med BarnOas (Yläsali)

Lördag
9 – 10.30/10.30-12 (Fållan)
13.15-14.30 med BarnOas (Yläsali)
15.15-17 med BarnOas (Yläsali)
18.45-21 Vi inleder i kyrkan och går sedan
till Yläsali med BarnOas

Söndag
9.45-11.15 (Fållan)

Tweens (ca 11–13 år) deltar i skolbarnens program
men har eget program på lördag.

Lördag
13.15-14.30 och 15.30-17.00
Program för tweens (Västra parkens skola)
Roliga aktiviteter och undervisning. Josefine
Nybacka m.fl .

Fredag
22.00 Ungdomsmässa: Gud har först älskat oss …
Samuel Erikson, Peter Silfverberg, lovsångsgrupp (kyrkan)

Lördag
15.30-17.00 Ungdomsseminarium #Reshare (Backstage),
se info om seminarierna längst till vänster
22.00 Ungdomsmöte: … därför älskar vi!
Toni Heikkilä, lovsångsgrupp (kyrkan)

Helgens inspelade program