Kyrkhelg Nord 2024

Följ mig!

19.00 Inledningsmöte: Känn din Herre! Vår identitet i Kristus. Dan Sarkar och Ray Baker, Wörship och Delila-kören.
21.00 Kvällste
22.00 Ungdomsmässa: 2KOR-517 – Vårt ID. Benjamin Sandell, Samuel Erikson, lovsång med Hannes Uunila & team.
23.30 Servering

9.15 Morgonmöte: Välj rätt! Det goda kontra det bästa. Dan Sarkar, Susanna Östman med team.
10.45 Seminariepass i
12.15–13.00 Lunch (för barnfamiljer från kl. 12.00)
13.30 Bibelstudium: Anpassa er inte! Kristen i världen. Max-Olav Lassila och Jan Nygård. 14.30–15.30 Kaffe
15.30 Seminariepass ii
17.00–18.30 Middag (för barnfamiljer från kl. 16.45)
18.00 Förbön i förrättningskapellet
19.00 Festkväll: Följ Jesus 24/7! Kristen i helg och söcken. Dan Sarkar, Basem Mekhail, Mats Sjölinds lovsångsteam.
21.00 Kvällste
22.00 Ungdomssamling: Värt att vänta på – om sällskapande, sex och äktenskap. Ray Baker, Hannes Uunila med team.
23.30 Servering

10.00 Bibelstudium i Övre salen: Ge inte upp! Kristen i lidande och förföljelse. Dan Sarkar. Kaffe efter samlingen.
12.00 Festmässa: En kristen människans frihet. Torsten Sandell, Per Stenberg, Paletten och KU:s blåsorkester.
13.30 Lunch

Lördag kl. 10.45-12.15
 1. Följ mig! Om lärjungaskap TIMO LAATO Västra parkens skola; matsalen
 2. Ett annat evangelium? Om progressiv kristendom RAY BAKER Kyrkan
 3. Kristen i en översexualiserad värld KEVIN LINDGREN & DANA FAGERHOLM Backstage
 4. Skuld & skam – själavårdsseminarium CARINA HÄGGBLOM Västra parkens skola; klassrum
 5. Fräls oss ifrån ondo – om förbön, helande och befrielse JAN NYGÅRD Västra parkens skola; klassrum
 6. Tillsammans med Jesus – vart än det leder GUNILLA & MAGNUS RISKA Västra parkens skola; klassrum
 7. Min muslimske vän – mötet med islam i var- dagen TORSTEN SANDELL Folkmissionen
Lördag kl. 15.30-17.00
 1. Rusta mig som liten är – om att ge barnen rötter,verktyg och vingar DANA FAGERHOLM Avara
 2. Gå ut på gator och torg! Paneldiskussion om evangelisation JONAS BJÖRKSTRAND, CAROLA KANKKONEN, JONATHAN VIK, JOHANNA BJÖRKSKOG & TUA SANDELL MODERATOR: HEIDI SUNDSTRÖM Backstage
 3. Från Kairo till Rinkeby – min resa som kristen BASEM MEKHAIL & JOHAN CANDELIN Västra parkens skola; matsalen
 4. Född i fel kropp? Om transsexualitet RAY BAKER Kyrkan
 5. Generationsväxlingar i Bibeln och i Guds församling DANIEL NORRBACK Västra parkens skola; klassrum
 6. När tron blir en boja – om andligt makt- missbruk DAN SARKAR Folkmissionen
 7. Hälsa – till vilket pris? Om nyandliga vårdmetoder SVEN NYMAN Västra parkens skola; klassrum

På barnens kyrkhelg blir det undervisning om Jesus kallar, pyssel och lek.

3–6-ÅRINGAR
Fredag
18.45–21.00: Mikaelsalens dagklubb

Lördag
9.00–10.30: Mikaelsalens dagklubb
10.30–12.00, 13.15–14.30, 15.15–17.00 och 18.45–21.00 :
Mikaelsalens dagklubb och finskadagklubben

Söndag
9.45–11.15: Mikaelsalens dagklubb
12.00–13.30: Barnen deltar med sina familjer i fest- mässan och går med i ingångsprocessionen

7–12-ÅRINGAR
Tider som ovan.
Fredag kväll och söndag morgon: Fållan
Lördag förmiddag: 7–9-åringar i Fållan och 10–12-åringar i Avara
Lördag eftermiddag: Övre salen med BarnOas
Lördag kväll:
Inledning i kyrkan, därefter i Övre salen

I anslutning till kyrksalen finns ett barnrum där föräldrar med barn under 3 år kan vistas.

FREDAG 20.9
22.00 Ungdomsmässa i kyrkan (se info i huvudprogrammet)

LÖRDAG 21.9
10.00 Innebandy, sällskapsspel & andakt i Idrottsgården. Start från församlingscentret. Robin Heikkilä & Filip Eklund
13.30 Bibelstudium i Backstage: Följ mig! Jonathan Vik.
14.45 Utflykt till Storforsen. Start från församlingscentret. Torri Enlund & Josef Tupeli
22.00 Ungdomssamling i kyrkan (se info till höger)

Helgens inspelade program