Kyrkhelg Nord 2023

Hör vad Anden säger!

19.00 Inledningsmöte: Anden i Guds ord Berth Löndahl, Kjell Öst­man, lov­sångs­gruppen med Susanna Östman (Larsmo kyrka)
21.00 Kvällste (Larsmo församlingshem)
22.00 Ungdomsmässa: Lyssna till herdens röst!, Herman Mård, Henrik Öst­man, Hannes Uunila, Maria och Benjamin Dahlskog (Larsmo kyrka).

10.00 Förmiddagsmöte: Andens profetiska röst idag Berth Löndahl, Marina Rintamäki m.fl. (Cronhjelmskolan)
11.30 Lunch
13.00 Bibelstudium: Andens budskap till församlingen – Vad säger Sände­bre­ven? Leif Nummela (Cronhjelmskolan)
14.30 Kaffe
15.30 Seminarier (Cronhjelmskolan)
17.00 Middag
19.00 Festkväll: Andens budskap om framtiden, Berth Löndahl, vittnesbörd av pastor Victor från Iran, Mats Sjölinds lovsångsteam (Lars­mo kyrka).
21.00 Kvällste
22.00 Ungdomsmöte: Han leder på rätta vägar, Viktor Asplund, Evelina Sundvik och Amos Nordman (Larsmo kyrka)

10.00 Högmässa: Guds omsorg Tomas Klemets, Max-Olav Lassila, Anders Forsman, kyrkokören samt Victoria och Viktor Asplund (Larsmo kyrka)
11.30 Kyrklunch
13.00 Avslutningsmöte: Andens ledning i vardagen Berth Löndahl (Lars­mo kyrka)

 1. Israel – ett tidens tecken (Kerstin Mitts)
  Vi ser att Profetiorna uppfylls. Jesu ankomst närmar sig och han kommer tillbaka till Jerusa­lem. Jesus säger: ”Se på fikonträdet och alla andra träd… När ni ser allt detta hända vet ni på samma sätt att Guds rike är nära” (Luk.21). Vår uppgift är att vara beredda, vaka och be!

 2. Att följa Jesus i Iran (pastor Victor från Iran och biskop Johan Candelin)
  Pastor Victor ledde i många år väckelsearbetet i Iran och dömdes till elva års fängelse. I seminariet berättar han om förföljelse och hot, men också om korsets segerkraft.

 3. Guds krav och gåva – om lag och evangelium (Leif Num­mela)
  Enligt reformatorn Martin Luther skall hela Bibeln läsas som lag och evangelium. Det är en av de viktigaste tolkningsnycklarna till Bibeln. I seminariet visas hur Bibeln öppnar sig med denna tolkningsnyckel.

 4. Nådegåvorna – om Andens utrustning (Tuisku Winter)
  I vardagen och som församling behöver vi ständigt Guds ledning och utrustning. Gud har gett olika nådegåvor till sin församling för utrustning och vägledning. Hur verkade nådegåvorna i urkyrkan och vilken betydelse och verkan borde de andliga gåvorna ha idag i församlingen och i kyrkan? Hur kan jag använda nådegåvorna till uppbyggelse och kan jag få mera av de andliga gåvorna? Kan det gå fel med användning av nådegåvorna? Bibeln visar en tydlig mångfald i mängden av nådegåvor. Församlingen är inte lämnad utan den utrustning som Gud har menat och som behövs för den för att förverkliga missionsbefallningen – alltså den uppgift som församlingen har.

 5. Varför behöver tron försvaras idag? (Marcus Jakobsson, Henrik Perret har gett återbud av hälsoskäl)
  Klassisk kristen tro och traditionella kristna värderingar utmanas idag från många olika håll. I seminariet identifieras några aktuella utmaningar och diskuteras frågan om varför tron behöver försvaras idag samt hur vi kan bemöta utmaningarna.

 6. Håll kärleken levande – en stund för oss (Anne och Peter Silfverberg).
  Det berättas om en man som hade sju principer för barnuppfostran. Sedan fick han sju barn och hade snart inga principer kvar! Så är det också med kärleken i äktenskapet. I teorin är det lätt, men verkligheten blir oftast något helt annat. Vårt mål är inte att vara väldigt teoretiska, utan att utgå från egna och andras erfarenheter.

 7. Att försonas med livet – om själavård (Dana Fagerholm)
  Om att möta livet som det verkligen är, lära sig acceptera det man inte kan förändra och låta Gud hela det som bara Han kan hela. Om att sätta ord på sorgen och glädjen, skammen och minnena och känna lättnaden i att inte bära allt ensam. Om att upptäcka att det finns hopp och glädje mitt i det brustna livet.

 8. Vatten som förenar och skiljer – om dopet (Marko Sjöblom).
  Dopet är vatten som både skiljer och förenar oss kristna längs flera skiljelinjer. Dessutom befinner vi oss inför nya utmaningar i Finland då antalet döpta radikalt minskar. I detta läge behöver vi på nytt gå tillbaka till dopets bibliska grunder och på nytt upptäcka den lutherska bekännelsens starka betoning av dopet och dess rätta bruk.

 9. Du och jag och Gud – ungdomsseminarium om sällskapande  (Nicolina och Jakob Nybäck – Holm bönehus)
  Under seminariet försöker vi tackla utmaningarna kring att försöka hitta sig själv, Gud och en livspartner i en kaotisk värld. Vi diskuterar hur jag kan ära Gud i jakten på den rätta och förbereda mig för äktenskapet.

Fredag
18.45–21.00 Församlingshemmet

Lördag
9.45–11.00 Cronhjemskolan
12.45–14.30 Cronhjemskolan
15.15–17.00 Cronhjemskolan
18.45–21.00 Församlingshemmet

Söndag
10.00 Söndagsskola, barnen deltar från början i högmässan.
12.45–14.00 Församlingshemmet

Fredag
19.45–21.00 Prästgården

Lördag
9.45–11.00 Fritidsgården
12.45–14.30 Fritidsgården med BarnOas
15.15–17.00 Fritidsgården med BarnOas
18.45–21.00 Prästgården med BarnOas

Söndag
10.00 Söndagsskola, barnen deltar från början i högmässan.
12.45–14.00 Prästgården

Fredag
22.00 Ungdomsmässa: Lyssna till herdens röst! Herman Mård, Henrik Östman, Hannes Uunila, Maria och Benjamin Dahlskog (Larsmo kyrka)

Lördag
15.30 Du och jag och Gud – ungdomsseminarium om sällskapande, Nicolina och Jakob Nybäck (Holm bönhus)
22.00 Ungdomsmöte: Han leder på rätta vägar, Viktor Asplund, Evelina Sundvik och
Amos Nordman (Larsmo kyrka)

Helgens inspelade program