MedverkandeNord2021

Kyrkhelg Nord 2021

Helgens medverkande

Härifrån kan du navigera dig till information om olika medverkande i årets Kyrkhelg.

Victoria och Viktor Asplund medverkar med musik på Kyrkhelgen. Victoria är vårdledig musiklärare på språkbadskolan i Jakobstad och Viktor arbetar som ungdomsarbetare i Larsmo församling, samt som ekonomichef på Finnmaster Boats. Victoria och Viktor har musicerat och lett lovsång tillsammans i ca. 10 år.

Church Hill Boys är en fyrstämmig manskör verksam inom Vörå församling. Den grundades år 2012 och har sedan starten letts av kantor Kristoffer Streng. Kören består av 8-16 sångare. Ändå från början har kören uppträtt, förutom i hemförsamlingen i Vörå också runtom i kyrkor och bönehus i Österbotten samt gjort ett par turnéer till södra Finland, Sverige och Norge. Flera veterantillställningar samt TV- och radioinspelningar har redan avverkats. Hösten 2017 bandade kören in en egen cd, med titeln Jag håller Hans hand. Kören strävar efter att hålla en hög musikalisk nivå, men än viktigare är att få framföra sångerna med det glada budskapet om Jesus Kristus.

Anna och Magnus Dahlbacka bor i Kronoby med sina tre barn som är i åldrarna 9, 12 och 14. De har under många år varit missionärer i Kenya och hjälpt till i ett projekt som har över­satt Nya testamentet till samburuspråket. Nu fortsätter arbetet med översättningen av Gamla testamentet. Magnus är involverad i det som konsult och arbetar på distans från sitt hem. Anna är verksamhetskoordinator för SLEF:s norra distrikt och samtidigt också SLEF:s me­diesekreterare.

Albert Häggblom är präst, arbetshandledare och verksamhetsledare för Evangeliföreningen.

Han är familjefar till sex barn tillsammans med hustrun Carina. De bor i Esse. Till fritidsintressena hör läsning, motionsidrott och att arbeta praktiskt med olika (bygg)projekt.

Jukka Norvanto föddes den 23 oktober 1957 i Posio, där han tillbringade sin ungdom och också blev bekant med religiösa frågor. Efter skolåren studerade han språk i Nyslott och blev diplomöversättare. Där träffade han Liisa Siitonen. De gifte sig och efter ett år flyttade de till Sverige. Där arbetade Jukka Norvanto bl.a. som församlingsassistent i Mariestad. Två av familjens tre barn föddes i Sverige. Senare började Norvanto studera teologi vid Helsingfors universitet och blev prästvigd 1988. Licentiatexamen i teologi tog han 1997. Efter prästvig­ning­en arbetade Norvanto i åtta år som chef för Vuokatinranta, en kristen kursgård i Vuokatti. Mellan åren 1996 till 2014 arbetade han för Budbärarna som bibellärare för radioprogrammet ”Bibeln från pärm till pärm”. Han arbetade också från 2005 till 2006 som turistpräst på Cypern. Från och med 1.5.2014 har han jobbat som missionsteolog för organisationen Så­nings­mannen. Han har skrivit över 80 böcker och fortsätter att undervisa Bibeln både i Fin­land och utomlands.

Sven Nyman är pensionerad allmänläkare och psykiater. Han är gift och har barn och barnbarn. Sven bor i Karleby.

Timo Saitajoki är utbildad teologie kandidat. Han har tidigare arbetat som kyrkoherde i Terjärv, men är numera pensionär och prost. Timo är gift, har två barn och två barnbarn. Till fritidsintressena hör bl.a. röjning av skog.
Per ”Pilde” Stenberg är kyrkoherde i Karleby svenska församling, gift med Sini och har sex barn i olika åldrar. Till fritidsintressena hör musik (särskilt progressiv rock), datorer samt båt- och villaliv.
BarnOas är en del av Oasrörelsen i Svenskfinland och består av ett gäng glada typer som vill att så många barn som möjligt ska få lära känna Jesus!
Därför reser man gärna runt och hälsar på församlingar och barngrupper.

Johan Candelin är vald till biskop i Burmas lutherska kyrka. Han leder det internationella fredsprojektet First Step Forum ( www.firststepforum.net) och är ordförande i Martyrkyrkans vänner. Johan är bosatt i Karleby tillsammans med sin fru Anna.

Dana Fagerholm är en finlandssvensk amerikanska som är bosatt i Karleby. Hon är utbildad lärare och jobbar numera med själavård och bibelgrupper samt som föreläsare och skribent. Dana är gift med Kaj och tillsammans har de tre vuxna barn och tre (snart fyra) barnbarn. Hon älskar människor, musik och att få vara en älskad, benådad dotter till Gud, sin himmelske Far.

Max-Olav Lassila är kyrkoherde i Larsmo församling och ordförande för arbetsgruppen för Kyrk­­­helgen. Han är gift med Carola och har fem utflugna barn. Max-Olav är månskens­jord­bru­­kare och tillbringar gärna sin lediga tid med att meka med bilar och att umgås med barn­barnen.

Leif Nummela är chefredaktör för tidningen Uusi Tie, som är ett organ för Folkmissionen. Han är utbildad teologi magister, bibellärare och prästvigd inom Ingermanlands lutherska kyrka. Han bor i Tervakoski tillsammans med hustrun Irene. De har tre barn och tio barnbarn. Leif är författare bl.a. till boken Bibelns röda tråd. Cykling, power-walking och apologetik hör till Leifs största intressen.
Päivi Räsänen är bosatt i Riihimäki och gift med Niilo. De har fem barn och sju barnbarn. Till professionen är hon läkare, men har sedan år 1995 verkat som riksdagsman, varit KD:s partiordförande 2004–2016 och inrikesminister 2011–2016.
Torsten Sandell är utbildad politices och teologie magister. Han är religions- och samhällsforskare, lärare och författare. Torsten är bosatt i Främre Asien sedan 2014. Tidigare har han bl.a. varit verksam bland annat som präst och folkhögskolrektor i Finland. Tillsammans med hustrun Tua har Torsten tre vuxna barn. På fritiden umgås han gärna med de fyra barnbarnen och motionerar. Även båtar och båtliv hör till Torstens fritidsintressen.

Nina Åström är född och uppvuxen i Karleby. Hon kom till som sjuttonåring. Till utbildningen är Nina lärare i engelska och svenska (FM) från Åbo universitet (Turun Yliopisto). Hon arbetar som sångerska, låtskrivare, evangelist och lärare. I över trettio år har hon jobbat i väldigt olika sammanhang i över trettio länder. Nina har gett ut sjutton album. Hon har uppträtt i kyrkor, konsertsalar, festivaler, eurovisionsschlagerfestivalen, slumområden och i tv och radio. Vid sina framträdanden vill hon lyfta fram nåden och sanningen i Jesus. I omkring tjugo år har Nina också uppträtt i ca 400 fängelser och hem för drogrehabilitering på olika håll i världen, särskilt i länder som hörde till det forna Sovjetunionen. Kommunikation genom internet (bl.a. YouTube videoblog) är en viktig del av hennes arbete. Nina är gift med Benni sedan 38 år tillbaka. De har tvillingdöttrar och ett barnbarn. Läsning är det största fritidsintresset. Nina kom till tro som 17-åring. Hemsida: www.ninaastrom.com