Här presenteras medverkande på Kyrkhelg Syd 2021 i urval

Peter Didrichsen, 70 år. Pensionerad, 2014 från Transmeri där han fungerade som direktör för huvudmansrelationer samt år 2020 från Didrichsens konstmuseum, Helsingfors, där han var museidirektör till april månad.

Sitter fortfarande i fyra styrelser, inkluderande Didrichsens konsstiftelse. Honorärkonsul för Guatemala i Finland sedan 2003 och medlem av Gideoniterna sedan 2004, i stamstadens finska brödrakår i Helsingfors.

 

Peter Fagerholm är 57 år och gift med Birgitta. Han har fyra vuxna barn. Peter är född i Larsmo och har nu bott ca 25 år i huvudstadsregionen. Till utbildningen är Peter ekonomie magister. Han har gjort en lång karriär på Snellman och fungerar nu som VD på Friends & Brgrs. Vid sidan om arbetet är Peter också lekmannapredikant inom Laestadiandernas Fridsförening.

Brita är klasslärare och Matias är byggnadsingenjör och lekmannapredikant inom LFF. Tillsammans med sina fyra barn bor de i Stensböle i östra Helsingfors. Evangelisation och människors upprättelse och helande är något som de brinner för. Familjen vill leva nära Jesus och sprida Guds rike i sin omgivning. De har fått se Guds under i vardagen på många olika sätt vilket de vittnar om på festkvällen.
 

Maria Hedengren is a creative solopreneour with over 10 years experience leading a successful wedding photography brand, working with multicultural clients in Finland and abroad. She is driven and methodical, perseverant and resourceful. She lives in Helsinki with her husband and together they are raising our 3 amazing kids. When she’s not working you’ll find her traveling and discovering different cultures, adventuring with her family, making ideas happen, enjoying Japanese cuisine, or supporting women in birth as a volunteer doula.

Antti Laato är professor i gammaltestamentlig exegetik med judaistik vid Åbo Akademi och har under många år populariserat exegetikens frågor för vanliga bibelläsare. Ett av hans viktigaste pågående projekt är förklaringsbibeln till Gamla testamentet (på finska): Vanhan testamentin selitysraamattu 1–5.

 Lennart Saari, agro.forst.dr, docent i viltvård,
Helsingfors Universitet. 
72 år, född i Rimito (Rymättylä), nuförtiden Nådendal, i en
tvåspråkig familj. Skrivit studenten i Åbo.

 

Varit intresserad av naturen så långt  jag kommer
ihåg.  Började med växter och eftersom familjen var tvåspråkig lärde jag mig som en kompromiss de vetenskapliga namnen på växterna före jag 
inträdde folkskolan. Omkring i 10-års ålder intresserade jag mig mera av fåglar och började på allvar år 1966.  Det var en tid då man i
största allmänhet började intressera sig för miljöfrågor. 

Började studera  vid Helsingfors Universitet år 1968,
ett år före miljövård kunde börja studeras i Vik. Hade kommit till tro år 1964 och hade vissa svårigheter att vara både miljömedveten och kristen – det ansågs
inte i princip att vara någonting som en god kristen skulle inblanda sig i. Omkring år 1970 kom jag till en omvändelse att ta vara på miljön är någonting
som också gäller oss kristna.

Började jobba på min doktorsavhandling år 1975 i Rimito och fortsatte studierna efter avhandlingen ända till år 2014, med att vara för det mesta ut i naturen och promenera på “min” ö uppskattningsvis 140 000 km (motsvarande 3,5 gånger rund jorden på ekvatorn). Som bäst håller jag på att
analysera den insamlade datan. Har också publicerat mycket om fågelfaunan i Lappland.

Grundade en finsk filial av den internationella
miljövårds föreningen A Rocha år 2002 och var den första ordföranden av A Rocha Finland. Har talat om de kristnas ansvar för vår värld på olika universitet, skolor, församlingar och skriftskolor m.fl. Har ett fågelprogram på Radio Dei sedan 2002.

Gift, och har tre fullvuxna barn.

Torsten Sandell verkar sedan 2014 i Istanbul som forskare i samhälle och religion vid Yeditepe-universitetet och lärare i kristen tro vid Elrim-institutet.

Han har tidigare verkat i Finland som folkhögskolrektor och som präst i olika församlingar, senast som kyrkoherde i Ingå församling.

Christine Skogman, jobbar som informationsansvarig på Svenska folkskolans vänner (SFV) och får dagligen använda kommunikation och kreativitet för att uttrycka mål, mening och verksamhet. Hon är gift och har två barn, Wilma och Hugo, som dagligen sätter hennes kommunikativa färdigheter på prov. 

Christine berättar: ”Dagens kommunikationslandskap kännetecknas av snabbhet, rörlighet och förnyelse. Kanske raka motsatsen till det andliga kommunikationslandskapet där vila och kontinuitet är tongivande. Här är orden bokstavligen livgivande. Att kommunicera med Gud upplever jag som det lättaste och ibland det svåraste som finns.”