2023

Kyrkhelgsdagar

Kl. 16.00 Bibelstudium i församlingshemmet
Leif Erikson, tema: Frälsningsvisshet, barnprogram
Kl. 17.00 Servering av köttsoppa
Kl. 18.00 Nattvardsmässa i kyrkan
Predikant Jan Nygård, liturg Max-Olav Lassila, kantor Anders Forsman, förbön, Sanna Östman och lovsångsgruppen 

Kl. 10.00 Högmässa i Esse kyrka
Predikant Johan Eklöf, liturg Jan Nygård, kantor Mikaela Malmsten-Ahlsved, lovsångsgruppen LAJM
Kl. 11.30 Kyrklunch i församlingshemmet
Kl. 13.00 Samling i församlingshemmet, föredrag Marcus Jakobsson, tema: Sannerligen uppstånden, sång av Församlingskören

Programmet uppdateras.