2024

Kyrkhelgsdagar

Kyrkhelgsdag i Vörå
Kl 10.00 Högmässa, Johan Candelin (pred.), Samuel Erikson (lit.), sång av David Forsbloms team.
Lunch i Elsa kök
Kl 13.00 Möte, Håkan Salo, “Rustad för framtiden”, sång David Forsbloms team.
Kyrkhelgsdag i Terjärv
Kl 10.00 Högmässa, Max-Olav Lassila (pred.), Timo Saitajoki (lit.), sång av Paletten.
Lunch
Kl 13.00 Möte, Leif Erikson, “Organisation eller organism – om kyrkan”, sång Paletten.