2023

Kyrkhelgsdagar

Kyrkhelgsdag på EC i Vasa
Kl 15.30 Undervisning av Jan Nygård “Med eller mot Gud – om den kristna enhetens grund”
Kl 17.00 Servering
Kl 18.00 GloriaDei-mässa. Predikant Anton Wargh, liturg Magnus Dahlbacka