Information om Kyrkhelg Syd

STREAMING

I år ordnas det ingen streaming från Kyrkhelg Syd, vi uppmuntrar alla intresserade att delta på plats och ställe.

BARNENS KYRKHELG

Program för yngre barn ordnas enligt följande kl. 10.30-12, kl. 13-14 och kl. 16-17.  Kvällsmötet har gemensam inledning för alla åldrar och fortsätter med skilt program för skolbarn och barnpassning för de yngre barnen. Kyrkans lekrum är öppen under hela dagen. Anmälan till tuomas.anttila@slef.fi senast onsdag 15.5.2024. Uppge namn, ålder, eventuella dieter och kontaktuppgifter till en förälder. Barnprogrammet ordnas av frivilliga ledare. En del programmet hålls utomhus.

BOKBORD

SLEF-Media och Luther-divari ställer fram sina bokbord.

SERVERING

Servering ordnas till självkostnadspris. Serveringen kan betalas kontant, med bankkort eller MobilePay.

FÖRBINDELSER
Ett antal bussar stannar i närheten av Petruskyrkan. Kolla tidtabellerna och planera din resa på www.hsl.fi.

PARKERING
Petruskyrkans parkering och längs gatorna i Månsas

ANMÄLNINGAR

Kyrkhelgen är öppen för alla utan anmälan. Vi önskar endast att de barn som kommer att delta i barnprogrammet anmäls till tuomas.anttila@slef.fi. Uppge namn, ålder, eventuella dieter och kontaktuppgifter till en förälder. Övriga deltagares eventuella dieter meddelas till samma adress.

UNDERSTÖD

Under samlingarna bär vi upp en kollekt för att täcka kostnaderna för arrangemangen av Kyrkhelgen. Du kan ge kollekt i kontanter, med bankkort och MobilePay.

Via MobilePay/SLEF kan Kyrkhelg Syd understödas via numret 75157 eller via inbetalning till SLEF:s konto FI45 4055 1120 0020 96, meddelande: Kyrkhelg Syd. (Tillståndsnummer: Finland utom Åland: RA/2022/1661, beviljat 24.11.2022 fr.o.m. 1.1.2023 tillsvidare)

KYRKHELGENS ARRANGÖRER

 Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f., Fridsföreningen i södra Finland r.f., Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission r.f.., Oasrörelsen i Svenskfinland r.f. i samarbete med Petrus församling,

KONTAKTPERSON

 Tuomas Anttila, 040-846 7552 /
tuomas.anttila@slef.fi