Information om Kyrkhelg Syd

STREAMING

Lördagens seminarier, söndagens högmässa och bibelstudium strömmas också på Petrus församlings Youtube-kanal. 

BARNENS KYRKHELG

Program för barnen ordnas lördag förmiddag och eftermiddag kl. 10-11.30, kl. 13-14.30 och kl. 15.15-16.30. Anmälan till tuomas.anttila@slef.fi senast onsdag 19.4.2023. Uppge namn, ålder, eventuella dieter och kontaktuppgifter till en förälder. Barnprogrammet ordnas av BarnOas. En del programmet hålls utomhus.

BOKBORD

SLEF-Media och Luther-divari ställer fram sina bokbord.

SERVERING

Servering ordnas till självkostnadspris. Serveringen kan betalas kontant, med bankkort eller MobilePay.

FÖRBINDELSER
Ett antal bussar stannar i närheten av Petruskyrkan. Kolla tidtabellerna och planera din resa på www.hsl.fi.

PARKERING
Petruskyrkans parkering och längs gatorna i Månsas

ANMÄLNINGAR

Kyrkhelgen är öppen för alla utan anmälan. Vi önskar endast att de barn som kommer att delta i barnprogrammet anmäls till tuomas.anttila@slef.fi. Uppge namn, ålder, eventuella dieter och kontaktuppgifter till en förälder. Övriga deltagares eventuella dieter meddelas till ronny.thylin@evl.fi.

UNDERSTÖD

Under samlingarna bär vi upp en kollekt för att täcka kostnaderna för arrangemangen av Kyrkhelgen. Du kan ge kollekt i kontanter, med bankkort och MobilePay.

Via MobilePay/SLEF kan Kyrkhelg Syd understödas via numret 75157 eller via inbetalning till SLEF:s konto FI45 4055 1120 0020 96, meddelande: Kyrkhelg Syd. (Tillståndsnummer: Finland utom Åland: RA/2022/1661, beviljat 24.11.2022 fr.o.m. 1.1.2023 tillsvidare)

KYRKHELGENS ARRANGÖRER

Petrus församling, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f., Fridsföreningen i södra Finland r.f., Förbundet Kyrkans Ungdom r.f., Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission r.f., Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Teologiska Institutet i Finland, Kristet Perspektiv r.f., Pro Lukas r.f., Oasrörelsen i Svenskfinland r.f.

KONTAKTPERSON

Kaplan Ronny Thylin, 050-3803 548 /
ronny.thylin@evl.fi och Tuomas Anttila, 040-846 7552 /
tuomas.anttila@slef.fi