Information om Kyrkhelg Syd

VI BEAKTAR AKTUELLA
CORONARESTRIKTIONER

Kyrkhelg Syd 2022 ordnas i normal ordning förutsatt att
läget tillåter det. Vi ber alla deltagare att kontrollera den
senaste informationen på www.kyrkhelg.fi veckan innan.

Alla möten strömmas också på Youtube. Länken till strömningarna finns på www.kyrkhelg.fi. Ifall att Kyrkhelgen inte kan ordnas som ett för alla öppet evenemang kommer programmet att förverkligas
med endast de medverkande närvarande.

Vi förväntar oss att alla deltagare bär ansiktsmask och iakttar god handhygien. Stanna hemma och följ med strömningen om du inte är frisk.

BARNENS KYRKHELG

Program för barnen ordnas lördag eftermiddag kl. 13-15
och kl. 15.45-17. Martin Sandberg m.fl.
martin.sandberg@slef.fi, 040-150 5804.

BOKBORD

SLEF-Media och Luther-divari ställer fram sina bokbord.

SERVERING

Servering ordnas till självkostnadspris ifall läget tillåter det. Serveringen kan betalas kontant, med bankkort eller
MobilePay.

FÖRBINDELSER
Ett antal bussar stannar i närheten av Petruskyrkan. Kolla tidtabellerna och planera din resa på www.hsl.fi.

PARKERING
Petruskyrkans parkering och längs gatorna i Månsas

ANMÄLNINGAR Vi uppbär ingen deltagaravgift för Kyrkhelgen. Alla programinslag är öppna för alla intresserade. Det här året behöver vi ändå din anmälan för att bättre kunna överblicka läget och antalet deltagare. Anmäl dig till petrus.fors@evl.fi eller 09-2340 7100 senast måndag 21.3.2022. Uppge namn, kontaktuppgifter och eventuella dieter. Uppge också åldern på de barn du anmäler till barnprogrammet.  Vi välkomnar även oanmälda deltagare under helgen. UNDERSTÖD Kyrkhelgen uppbär ingen deltagaravgift, men under helgen kommer det att vara möjligt att stöda arrangemangen och en del andra projekt i Guds rike på olika sätt. Via MobilePay/SLEF kan Kyrkhelg Syd understödas via numret 75157 eller via inbetalning till SLEF:s konto FI45 4055 1120 0020 96, meddelande: Kyrkhelg Syd. (Tillståndsnummer: Finland utom Åland: RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022) KYRKHELGENS ARRANGÖRER Petrus församling, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f., Fridsföreningen i södra Finland r.f., Förbundet Kyrkans Ungdom r.f., Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission r.f., Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Teologiska Institutet i Finland, Kristet Perspektiv r.f., Pro Lukas r.f., Oasrörelsen i Svenskfinland r.f. KONTAKTPERSON Kaplan Ronny Thylin, 050-3803 548 / ronny.thylin@evl.fi och Tuomas Anttila, 040-846 7552 / tuomas.anttila@slef.fi