Information om Kyrkhelg Syd

Kyrkhelg Syd 2021 ordnas som ett ONLINE-evenemang utan närvarande deltagare.

Restriktionerna föranledda av coronapandemin fortsätter. Därför kommer Kyrkhelg Syd 2021 att ordnas utan närvarande deltagare. Du kan följa programmet på Petrus församlings Youtube-kanal.

https://www.youtube.com/channel/UCHvsFgkw2zSO9ZXJ7IrdT-w

Alla föredrag kommer att sparas och kan senare ses på Kyrkhelgens hemsida www.kyrkhelgfi.

Kyrkhelgen har temat “Inför ditt ansikte”. Det påminner om att vi lever hela vårt liv inför Gud. Han som gett oss livet han låter det också fortsätta från dag till dag. Det finns ingen stund i livet då vi skulle vara glömda av Gud. Det finns inte heller någon plats på jorden där vi skulle vara dolda för Gud. Det är en mäktig tanke!

Temat “Inför ditt ansikte” påminner också om att vi är skapade till att leva i en nära relation till Gud. Vi har vårt ursprung i honom. Vi är välkomna till honom. Vi är kallade att leva hela livet inför Gud med allt vad det innebär.

I Ps. 139 står det:

Herre, du utrannsakar och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det, med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar.

 

 

ANMÄLNINGAR

Kyrkhelgen är öppen för alla. Ingen anmälan
behövs längre i.o.m. att deltagandet sker endast på distans.

UNDERSTÖD

Kyrkhelgen uppbär ingen deltagaravgift, men
under helgen kommer det att vara möjligt att stöda arrangemangen och en del andra projekt i Guds rike på olika sätt. Via MobilePay/SLEF kan Kyrkhelg Syd understödas via numret
75157 eller via inbetalning till SLEF:s konto FI45 4055 1120 0020 96, meddelande: Kyrkhelg Syd. (Tillståndsnummer: Finland utom Åland: RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022) 

KYRKHELGENS ARRANGÖRER

Petrus församling, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f., Fridsföreningen i södra Finland r.f., Förbundet Kyrkans Ungdom r.f., Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission r.f., Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Teologiska Institutet i Finland, Kristet Perspektiv r.f., Pro Lukas r.f., Oasrörelsen i Svenskfinland r.f.

KONTAKTPERSON

Kyrkoherde em Bengt Lassus, bengt.lassus@gmail.com, tfn 050-551 4807 och Tuomas Anttila, tuomas.anttila@slef.fi,
tfn 040 8467 552.