Fredag 21.4

Kl. 18 Kvällsmöte

Uppståndelsekraft

Brita och Matti Gädda, Dennis Svenfelt, Peter Didrichsen, Rebecka Björk, Petrus lovsångsteam, Ronny Thylin, m.fl

Kl. 20.30 Servering

Lördag 22.4

Kl. 10-11.30 Seminarium Uppståndelsens vittnen i Skriften och den tidiga kyrkan, Anni Maria Laato, sång Rebecca Nygård.

Kl. 11.30 Lunch

Kl. 13-14.30 Seminarium Uppståndelsens trovärdighet, Santeri Marjokorpi

Kl. 14.30 Jubileumskaffe Borgå stift 100

Kl. 15.15-16.30
Seminarium 100 år av väckelse, Sixten Ekstrand

Kl. 16.30 Middag

Kl. 18 Festkväll Uppståndelse och liv. Fiona Chow, Kingdom Singers, Matti Aspvik, Open Doors, Benn Snellman m.fl.

Kl. 20 Servering

Kl. 21 Ungdomssamling Hur leva ett trovärdigt liv som kristen?, Matti Aspvik, Benn Snellman, Fiona Chow

Kl. 22 Kvällste

Söndag 23.4

Kl. 11.00
Högmässa, Leif Nummela, Daniel Björk, Fiona Chow m.fl. Barnkyrka.

kl. 12.30 Kyrklunch

Kl. 13.30 Bibelstudium Uppståndelsens konsekvenser, Leif Nummela

Kl. 14.30 Kaffe

Live-sändning

Här kommer Du att kunna följa med utvalda seminarier från Kyrkhelg Syd, med start lö 22.4 kl 10! Klicka på den röda YouTube-ikonen nedan för att följa direktsändningen på YouTube! Avsnitten kommer att lagras, och kan ses från denna sida efter direktsändningen.