Contact

FAQ

För att säkerställa att Kyrkhelgen kan ordnas på ett coronatryggt sätt ordnas årets Kyrkhelg Nord på tre orter med lite färre deltagarantal per ort än en enda stor Kyrkhelg med många deltagare. När programmet ordnas fysiskt i Larsmo kan man delta på plats i Larsmo, inom ramarna för coronarestriktionerna, eller följa med på skärm i Vasa och Karleby. När programmet sker fysiskt i Vasa kan man delta via skärm i Larsmo och Karleby och när programmet sker fysiskt i Karleby kan man följa med i Vasa och Larsmo. Allt program för ungdomar och vuxna strömmas på YouTube, men barnprogrammet strömmas inte.

I Larsmo sker programmet i kyrkan, Fagernäsvägen 239, förutom barnprogrammet som ordnas i församlingshemmet, Fagernäsvägen 219. Serveringen ordnas också i församlingshemmet.

I Vasa ordnas Kyrkhelgen på Evangeliska Centret, EC, Korsholmsesplanaden 2. Barnprogram ordnas i ett klassrum i samma byggnad. Serveringen ordnas i EC:s matsal.

Programmet i Karleby äger rum i stadskyrkan, Västra Kyrkogatan 12. Barnprogrammet och serveringen ordnas i församlingscentret mitt emot kyrkan, Västra Kyrkogatan 17 – i Mikaelsalens dagklubb, Fållan och Yläsali (barnprogram) och Mikaelsalen och Alasali (servering).

Allt barnprogram är sådant som sker fysiskt på plats och det ordnas enligt följande plan:

I Larsmo ordnas barnprogram i församlingshemmet. På fredag kl. 19 gästas Larsmo av BarnOAS som har barnprogram samtidigt som kvällsmötet pågår. Barnprogram ordnas också på lördag kl. 13, 14:30, 16 och 19.

I Vasa ordnas barnprogram i ett klassrum i EC-byggnaden. Barnprogram ordnas på fredag kl. 19, lördag kl. 13 då BarnOAS besöker Vasa, samt lördag kl. 14:30, 16 och 19.

I Karleby ordnas barnprogram för barn i åldern 3-6 år i Mikaelsalens dagklubb på fredag kl. 19 och lördag kl. 13, 14:30, 16 och 19. Barnen kan komma ca tio minuter före. Barnprogram för barn i skolåldern ordnas i Fållan under samma tider, förutom på lördag kväll då BarnOAS besöker Karleby och samlingen ordnas i Yläsali.

Servering ordnas i begränsad omfattning.

I Larsmo ordnas kvällste på fredag och lördag efter kvällsmötena, kaffeservering på lördag eftermiddag och söndag förmiddag och middag på lördag kväll. Serveringen ordnas i församlingshemmet, där upp till 50 personer kan vistas samtidigt.

I Vasa ordnas eftermiddagskaffe på lördag och middag på lördag kväll. Till middagen önskas anmälan senast 13.9. Anmäl dig genom att ringa 010 327 1613. Serveringen ordnas i matsalen på Evangeliska Centret och ca 40 personer kan äta samtidigt. Maten kostar 15€/pers.

I Karleby serveras kvällste på fredag och lördag kväll efter kvällsmötena och kaffe på lördag kl. 14-16. Detta sker i Mikaelsalen, som rymmer 70 personer, och Alasali, som rymmer 60 personer. På söndag förmiddag, efter seminariet, kan man dricka kaffe i stadskyrkans farstu.

I och med att Kyrkhelg Nord i år ordnas på tre orter blir folksamlingarna mindre. Liksom all annanstans håller vi avstånd och desinficerar våra händer. Både Soite och Vasa Sjukvårdsdistrikt rekommenderar användning av munskydd. Den som är sjuk eller har förkylningssymptom, även lindriga, stannar hemma (det går också att följa med programmet hemifrån via YouTube).

I Larsmo kyrka ryms upp till 200 personer och i församlingshemmet, där barnprogrammet och serveringen ordnas, 50. I Vasa ryms 50 personer i festsalen och upp till 40 i matsalen och foajén, varifrån man också kan följa med programmet. Barnprogrammet ordnas i ett klassrum och rymmer 20 personer. I stadskyrkan i Karleby ryms upp till 200 personer.

Ja. Tidigare års program har laddats upp på nätet, och undervisningen finns förutom på hemsidan också på Spotify.