Jesus till alla

Kyrkhelg Nord i Karleby 16-18.9.2022

Jesus till alla!

Välkomna igen ett år att fira Kyrkhelg
i Karleby. Jesus är själva centrum för
vår tro, det som Han gjorde gäller alla
och envar. Det finns ingen annan väg till
Fadern än genom Jesus Kristus. Vi har
det bästa av budskap, för dig och mig.
Vi ber om inspiration att sprida det glada budskapet – för
vi har det bästa av alla budskap. Budskapet om frid och en
framtid samt ett hopp i alla lägen.
Per Stenberg, kyrkoherde
Karleby svenska församling

Vi hoppas att vi alla ska kunna samlas tillsammans under Kyrkhelgen, men för de som inte kan delta på plats kommer vi att ljudstreama alla tillfällen som hålls i Stadskyrkan. Öppna streamen här! (Välj “Kokkolan kirkko”)

Kyrkhelgens vision

Har du en längtan efter gemenskap över olika gränser kring en klar klassisk kristen  bekännelse? Det har vi också! Gamla, unga, barn och vuxna samlas en helg i året på luthersk grund och söker en gemenskap kring Jesus och Guds ord tillsammans. Vi vill vara en inspirationskälla för deltagarna och lyssnarna till att sprida Guds ljus vidare i deras egna sammanhang. Välkommen med!

Ny kraft från Gud och andra kristna

Saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet täcker den med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion.

Drivande tankar

"Enhet över väckelserörelsegränserna!"
"Undervisning kring ämnen som vanligen inte betonas i de enskilda sammanhangen!"
"Gemenskap kring Jesus, biblisk undervisning och nattvardsbord!"
Bibeln i centrum
Vi vill lyssna till det Gud har att säga!
Gemenskap
Kristen gemenskap består i att vi förlåter varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit oss.
Personlig förbön
På kyrkhelgen får du hjälp och förbön också i känsliga frågor.
Nattvard
Nattvarden är livets källa. Där erbjuds syndernas förlåtelse för alla som ångrar sina synder och vill följa Jesus.

Sagt om Kyrkhelg

Svaren baserar sig på en anonym enkät som gavs åt deltagarna. Den svarar bland annat på frågor om vad folk tagit med sig från Kyrkhelgen.