Uppståndelsekraft

Kyrkhelg Syd i Helsingfors 21-23.4.2023

Uppståndelsekraft!

Det är dags att pricka in årets Kyrkhelg Syd med temat “Uppståndelsekraft”.

Det är fascinerande att läsa om den förändring som de första kristna var med om när de mötte Jesus efter uppståndelsen. Sorgen vändes i glädje. Krossade förhoppningar gav vika för en allt fastare övertygelse om att Jesus är Guds Utvalde och den Messias man väntat på. Rädslan trängdes undan av frimodighet. En svikare blev upprättad. I ett enda ögonblick såg livet och framtiden helt annorlunda ut!

Jesu uppståndelse har uppfattats som en bekräftelse på att Gud är starkare än döden och att han accepterade Jesu ställföreträdande lidande och död. Jesu uppståndelse påminner om att Gud vill förlåta och upprätta. Han vill ge oss liv – liv i gemenskap med honom – det liv vi är tänkta att leva!

Vi lever i en värld där döden är en del av det mänskliga livets villkor. Vi har varit tvungna att acceptera de här villkoren. Samtidigt är LIVET fortfarande Guds gåva! Den tomma graven bekräftar det här. Det blir också mycket tydligt i det Jesus säger i Joh. 11:25 – “Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall aldrig någonsin dö…” Den tomma graven påminner om att det också för oss finns liv bortom graven.

Den tomma graven betyder också att Jesus inte endast är en person som hör till historien. Han lever och vi får förhålla oss till honom som man normalt förhåller sig till en person som lever. Han säger till oss det som han sade till de första kristna: Kom till mig! Följ mig! Tro på mig! Och bli kvar i mig, så blir jag kvar i er!

För mig personligen har Kyrkhelgen blivit en mycket viktig och årligen återkommande träffpunkt där vi från olika församlingar och väckelserörelser får träffas kring vår gemensamma tro. Där vi samlas i Jesu namn, där är Jesus själv närvarande!

Vi har många fina talare och musiker med oss det här året. Kolla programmet här: www.kyrkhelg.fi.

Ingen anmälan behövs. Vi önskar endast att man anmäler de barn som kommer att vara med om barnprogrammet.

Jag vill hälsa dig varmt välkommen till årets Kyrkhelg Syd som ordnas i Petruskyrkan i Månsas, Skogsbäcksvägen 15!

Ronny Thylin
kaplan i Petrus församling

Vi hoppas att vi alla ska kunna samlas tillsammans under Kyrkhelgen, men för de som inte kan delta på plats kommer vi att streama seminarier i urval.

Kyrkhelgens vision

Har du en längtan efter gemenskap över olika gränser kring en klar klassisk kristen  bekännelse? Det har vi också! Gamla, unga, barn och vuxna samlas en helg i året på luthersk grund och söker en gemenskap kring Jesus och Guds ord tillsammans. Vi vill vara en inspirationskälla för deltagarna och lyssnarna till att sprida Guds ljus vidare i deras egna sammanhang. Välkommen med!

Ny kraft från Gud och andra kristna

Saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet täcker den med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion.

Drivande tankar

"Enhet över väckelserörelsegränserna!"
"Undervisning kring ämnen som vanligen inte betonas i de enskilda sammanhangen!"
"Gemenskap kring Jesus, biblisk undervisning och nattvardsbord!"
Bibeln i centrum
Vi vill lyssna till det Gud har att säga!
Gemenskap
Kristen gemenskap består i att vi förlåter varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit oss.
Personlig förbön
På kyrkhelgen får du hjälp och förbön också i känsliga frågor.
Nattvard
Nattvarden är livets källa. Där erbjuds syndernas förlåtelse för alla som ångrar sina synder och vill följa Jesus.

Sagt om Kyrkhelg

Svaren baserar sig på en anonym enkät som gavs åt deltagarna. Den svarar bland annat på frågor om vad folk tagit med sig från Kyrkhelgen.