FÖLJ MIG!

Kyrkhelg Nord Karleby 20-22.9.2024

VARMT VÄLKOMMEN PÅ KYRHELG TILL KARLEBY!
Jesus kallade lärjungarna med orden Följ mig! De lämnade vad de hade för händerna och följde honom – trots att det kostade dem deras liv! Jesus kallar oss att följa honom och att vara beredda att betala efterföljdens pris. Så detta Följ mig! gäller dig och mig. Sedan ges oss uppgiften att föra den här kallelsen vidare och kalla nya människor in i gemenskapen kring Jesus. Vi får be om att Kyrkhelgen får bli ett viktigt steg på vägen i denna kallelse!

Per Stenberg, kyrkoherde, Karleby svenska församling

Meddela här om du vill delta i frivilligarbete på Kyrkhelgen 20.-22.9.2024
Anmälningslänk

Kyrkhelgens vision

Har du en längtan efter gemenskap över olika gränser kring en klar klassisk kristen  bekännelse? Det har vi också! Gamla, unga, barn och vuxna samlas en helg i året på luthersk grund och söker en gemenskap kring Jesus och Guds ord tillsammans. Vi vill vara en inspirationskälla för deltagarna och lyssnarna till att sprida Guds ljus vidare i deras egna sammanhang. Välkommen med!

Ny kraft från Gud och andra kristna

Saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet täcker den med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion.

Drivande tankar

"Enhet över väckelserörelsegränserna!"
"Undervisning kring ämnen som vanligen inte betonas i de enskilda sammanhangen!"
"Gemenskap kring Jesus, biblisk undervisning och nattvardsbord!"
Bibeln i centrum
Vi vill lyssna till det Gud har att säga!
Gemenskap
Kristen gemenskap består i att vi förlåter varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit oss.
Personlig förbön
På kyrkhelgen får du hjälp och förbön också i känsliga frågor.
Nattvard
Nattvarden är livets källa. Där erbjuds syndernas förlåtelse för alla som ångrar sina synder och vill följa Jesus.

Sagt om Kyrkhelg

Svaren baserar sig på en anonym enkät som gavs åt deltagarna. Den svarar bland annat på frågor om vad folk tagit med sig från Kyrkhelgen.