Hör vad Anden säger!

Kyrkhelg Nord i Larsmo 15-17.9.2023

Hör vad Anden säger!

I år har jag fått glädjen att hälsa er välkomna till kyrkhelg i Larsmo!
Vi kan inte detta år samlas i Karleby då kyrkan är stängd p.g.a. renovering, men vi ser fram emot innehållsrika och viktiga dagar i Larsmo istället.
Detta år vill vi koncentrera oss på att lyssna till vad Guds Ande vill tala in i vår situation. Vi tror att det är ett angeläget budskap. Välkommen att vara med och dela gemenskapen med oss kring detta tema byggt på Guds Ord, lovsång och bön!

Max-Olav Lassila
kyrkoherde i Larsmo församling

Kyrkhelgens vision

Har du en längtan efter gemenskap över olika gränser kring en klar klassisk kristen  bekännelse? Det har vi också! Gamla, unga, barn och vuxna samlas en helg i året på luthersk grund och söker en gemenskap kring Jesus och Guds ord tillsammans. Vi vill vara en inspirationskälla för deltagarna och lyssnarna till att sprida Guds ljus vidare i deras egna sammanhang. Välkommen med!

Ny kraft från Gud och andra kristna

Saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet täcker den med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion.

Drivande tankar

"Enhet över väckelserörelsegränserna!"
"Undervisning kring ämnen som vanligen inte betonas i de enskilda sammanhangen!"
"Gemenskap kring Jesus, biblisk undervisning och nattvardsbord!"
Bibeln i centrum
Vi vill lyssna till det Gud har att säga!
Gemenskap
Kristen gemenskap består i att vi förlåter varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit oss.
Personlig förbön
På kyrkhelgen får du hjälp och förbön också i känsliga frågor.
Nattvard
Nattvarden är livets källa. Där erbjuds syndernas förlåtelse för alla som ångrar sina synder och vill följa Jesus.

Sagt om Kyrkhelg

Svaren baserar sig på en anonym enkät som gavs åt deltagarna. Den svarar bland annat på frågor om vad folk tagit med sig från Kyrkhelgen.